Dịch vụ

  • Giá cả mẫu mã độc quyền, nổi bật, chất lượng cạnh tranh: Công ty TNHH ô tô Hồng Hà luôn lựa chọn sản xuất các sản phẩm mang tính cạnh tranh cao về chất lượng, mẫu mã và mang lại nguồn lợi ích lâu dài cho người sử dụng.
  • Màu sơn: Công ty TNHH ô tô Hồng Hà đáp ứng thay đổi màu sơn xe theo yêu cầu của khách hàng. Khách hàng đặt xe theo mã màu sơn , thiết kế gửi cho Công ty. Với các màu sơn thiết kế cơ bản Công ty TNHH ô tô Hồng Hà miễn phí thay đổi màu sơn cho khách hàng.
  • Vận chuyển: Công ty TNHH ô tô Hồng Hà hỗ trợ miễn phí vận chuyển xe theo yêu cầu khách hàng đã thỏa thuận trong hợp đồng.
  • Bảo hành: Bảo hành tại Nhà máy sản xuất Công ty TNHH ô tô Hồng Hà hoặc trực tiếp bảo hành tại địa điểm khách hàng sử dụng xe.
  • Hỗ trợ sử dụng, kỹ thuật 24/7 : Hướng dẫn, tư vấn hỗ trợ khách hàng kỹ thuật, cách sử dụng trong toàn bộ quá trình sử dụng.

 

 
help me write my essay